Diagnoza logopedyczna 120 zł
 Diagnoza ogólnorozowjowa 120 zł
 Diagnoza pedagogiczna  120 zł
 Terapia logopedyczna  60 zł / 45 minut
 Terapia pedagogiczna  60 zł/ 45 minut
 Socjoterapia  60 zł/ 45 minut
 Doradztwo zawodowo - edukacyjne  100 zł/ 60 minut
 Terapia psychologiczna  60 zł/45 minut