Pedagog, Justyna Kamińska, jest inicjatorem powstania Punktu Terapii i Rozwoju Lepsze Jutro, przy którym powstanie Fundacja Lepsze Jutro.

Jako licencjonowany doradca zawodowy posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi w zakresie pedagogiki pracy.

Doświadczenie w pracy logopedycznej zdobywała podczas licznych praktyk i staży, m.in.: w Szpitalu Grochowskim w Warszawie na Oddziale Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej, w Poradniach pedagogiczno – psychologicznych w Warszawie, w Szpitalu Klinicznym w Warszawie w Poradni Foniatrycznej, w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym TPD, Warszawa – Międzylesie oraz w licznych przedszkolach i szkołach w Warszawie.

Uzyskała tytuł trenera w zakresie pedagogiki i psychologii społecznej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Prowadzi między innymi - treningi antystresowe, z zakresu komunikacji interpersonalnej, treningi umiejętności społecznych oraz w obszarze poruszania się na rynku pracy.
Jest zwolennikiem i trenerem w zakresie terapii metodą kinezjologii edukacyjnej.