Diagnoza i terapia logopedyczna

Cel terapii Głównym celem terapii logopedycznej jest usprawnianie funkcji komunikacyjnej poprzez korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Postępowanie logopedyczne zależne jest przede wszystkim od rodzaju trudności, z jakimi zgłasza się pacjent, oraz...

Czytaj więcej

Socjoterapia

Socjoterapia obejmuje trening umiejętności społecznych. Umiejętności społeczne opierają się na znajomości społecznych zachowań. Sama ich znajomość nie wystarczy jednak do odnalezienia się w sytuacji społecznej w takim stopniu, aby czuć się...

Czytaj więcej

Terapia pedagogiczna

Jest to praca o charakterze kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży w kierunku minimalizowania trudności w edukacji szkolnej oraz w zachowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem sfery emocjonalno – motywacyjnej w odniesieniu do...

Czytaj więcej

Integracja sensoryczna

Fragment używany do demonstracji tekstu: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus...

Czytaj więcej

Psychoterapia i terapia psychologiczna

Psychoterapia dzieci i młodzieży to metody i techniki pomagania, które służą wspomaganiu zdrowego rozwoju dziecka i zdrowej relacji rodzice-dzieci. Nasi specjaliści stosują następujące formy pracy w tym kierunku: Konsultacje rodziców lub opiekunów...

Czytaj więcej

Doradztwo zawodowo edukacyjne

W zaplanowaniu kariery zawodowej pomoże Ci doradca zawodowy. Karierę zawodową trzeba świadomie zaplanować. Trzeba wyznaczyć sobie cel lub cele, do których chcemy dążyć, ale zanim to zrobimy musimy poznać czynniki warunkujące...

Czytaj więcej

Zakres usług

Diagnoza i terapia logopedyczna

Cel terapii Głównym celem terapii logopedycznej jest usprawnianie funkcji komunikacyjnej poprzez korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Postępowanie logopedyczne zależne jest przede wszystkim od rodzaju trudności, z jakimi zgłasza się pacjent, oraz...

Czytaj więcej

Socjoterapia

Socjoterapia obejmuje trening umiejętności społecznych. Umiejętności społeczne opierają się na znajomości społecznych zachowań. Sama ich znajomość nie wystarczy jednak do odnalezienia się w sytuacji społecznej w takim stopniu, aby czuć się...

Czytaj więcej

Terapia pedagogiczna

Jest to praca o charakterze kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży w kierunku minimalizowania trudności w edukacji szkolnej oraz w zachowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem sfery emocjonalno – motywacyjnej w odniesieniu do...

Czytaj więcej

Integracja sensoryczna

Fragment używany do demonstracji tekstu: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus...

Czytaj więcej

Psychoterapia i terapia psychologiczna

Psychoterapia dzieci i młodzieży to metody i techniki pomagania, które służą wspomaganiu zdrowego rozwoju dziecka i zdrowej relacji rodzice-dzieci. Nasi specjaliści stosują następujące formy pracy w tym kierunku: Konsultacje rodziców lub opiekunów...

Czytaj więcej

Doradztwo zawodowo edukacyjne

W zaplanowaniu kariery zawodowej pomoże Ci doradca zawodowy. Karierę zawodową trzeba świadomie zaplanować. Trzeba wyznaczyć sobie cel lub cele, do których chcemy dążyć, ale zanim to zrobimy musimy poznać czynniki warunkujące...

Czytaj więcej