Punkt Terapii I Rozwoju
"Lepsze Jutro"

WITAM SERDECZNIE NA MOJEJ STRONIE

Image
Wpływ na rozwój mowy jest bardzo ważny w początkowym okresie rozwoju dziecka, ale również istotne jest jej doskonalenie w późniejszym okresie życia. Zapobieganie wadom mowy eliminuje ich ujemny wpływ na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości, dlatego tak ważne jest, aby czuwać nad rozwojem i doskonaleniem mowy.

Wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu Logopedy zdobyłam na: studiach na Uniwersytecie Warszawskim
W początkowej fazie kariery zawodowej doświadczenie zdobyłam pracując przez kilka lat w placówkach prywatnych oraz państwowych na terenie Warszawy (przedszkola, poradnie, szpitale).

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na diagnozę i terapię dla dzieci i dorosłych z wadami wymowy oraz zaburzeniami komunikacji językowej. Na podstawie sformułowanej diagnozy tworzony jest indywidualny plan terapii logopedycznej, który zawiera zmodyfikowany materiał językowy dopasowany do potrzeb pacjenta.

Praca logopedy stała się moją pasją i sprawia mi wiele radości. Zapraszam do gabinetu w PUNKCIE TERAPII I ROZWOJU LEPSZE JUTRO.

Diagnoza i terapia logopedyczna

Cel terapii Głównym celem terapii logopedycznej jest usprawnianie funkcji komunikacyjnej poprzez korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Postępowanie logopedyczne zależne jest przede wszystkim od rodzaju trudności, z jakimi zgłasza się pacjent, oraz...

Czytaj więcej

Socjoterapia

Socjoterapia obejmuje trening umiejętności społecznych. Umiejętności społeczne opierają się na znajomości społecznych zachowań. Sama ich znajomość nie wystarczy jednak do odnalezienia się w sytuacji społecznej w takim stopniu, aby czuć się...

Czytaj więcej

Terapia pedagogiczna

Jest to praca o charakterze kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży w kierunku minimalizowania trudności w edukacji szkolnej oraz w zachowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem sfery emocjonalno – motywacyjnej w odniesieniu do...

Czytaj więcej

Integracja sensoryczna

Fragment używany do demonstracji tekstu: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus...

Czytaj więcej

Psychoterapia i terapia psychologiczna

Psychoterapia dzieci i młodzieży to metody i techniki pomagania, które służą wspomaganiu zdrowego rozwoju dziecka i zdrowej relacji rodzice-dzieci. Nasi specjaliści stosują następujące formy pracy w tym kierunku: Konsultacje rodziców lub opiekunów...

Czytaj więcej

Doradztwo zawodowo edukacyjne

W zaplanowaniu kariery zawodowej pomoże Ci doradca zawodowy. Karierę zawodową trzeba świadomie zaplanować. Trzeba wyznaczyć sobie cel lub cele, do których chcemy dążyć, ale zanim to zrobimy musimy poznać czynniki warunkujące...

Czytaj więcej

Zakres usług

Diagnoza i terapia logopedyczna

Cel terapii Głównym celem terapii logopedycznej jest usprawnianie funkcji komunikacyjnej poprzez korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Postępowanie logopedyczne zależne jest przede wszystkim od rodzaju trudności, z jakimi zgłasza się pacjent, oraz...

Czytaj więcej

Socjoterapia

Socjoterapia obejmuje trening umiejętności społecznych. Umiejętności społeczne opierają się na znajomości społecznych zachowań. Sama ich znajomość nie wystarczy jednak do odnalezienia się w sytuacji społecznej w takim stopniu, aby czuć się...

Czytaj więcej

Terapia pedagogiczna

Jest to praca o charakterze kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży w kierunku minimalizowania trudności w edukacji szkolnej oraz w zachowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem sfery emocjonalno – motywacyjnej w odniesieniu do...

Czytaj więcej

Integracja sensoryczna

Fragment używany do demonstracji tekstu: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus...

Czytaj więcej

Psychoterapia i terapia psychologiczna

Psychoterapia dzieci i młodzieży to metody i techniki pomagania, które służą wspomaganiu zdrowego rozwoju dziecka i zdrowej relacji rodzice-dzieci. Nasi specjaliści stosują następujące formy pracy w tym kierunku: Konsultacje rodziców lub opiekunów...

Czytaj więcej

Doradztwo zawodowo edukacyjne

W zaplanowaniu kariery zawodowej pomoże Ci doradca zawodowy. Karierę zawodową trzeba świadomie zaplanować. Trzeba wyznaczyć sobie cel lub cele, do których chcemy dążyć, ale zanim to zrobimy musimy poznać czynniki warunkujące...

Czytaj więcej