Psychoterapia dzieci i młodzieży to metody i techniki pomagania, które służą wspomaganiu zdrowego rozwoju dziecka i zdrowej relacji rodzice-dzieci.

Nasi specjaliści stosują następujące formy pracy w tym kierunku:

  • Konsultacje rodziców lub opiekunów - psycholog pomaga rodzicom zrozumieć przyczyny problemu dziecka przez zrozumienie samego siebie. Pracuje z rodzicami nad wprowadzeniem takich zmian w swoim myśleniu i postępowaniu, które sprzyjają pozytywnym zmianom dziecka, utrwalanym podczas jego osobistej pracy z psychologiem,
  • Spotkania z dzieckiem - psycholog umawia się na serię spotkań indywidualnych z dzieckiem, posługując się nowatorskimi i bardzo skutecznymi technikami, m.in. metodą Play Therapy.
  • Terapia rodzinna, dotycząca relacji poszczególnych członków systemu ze sobą